KINGKAN 6x4

Giá liên hệ

Hãng: Xe HONGYAN/KINGKAN Loại: Xe tải tự đổ

40+

Số nhân viên

150+

SỐ đầu xe

800+

Số xe bán mỗi năm